Privacy statement

Privacy statement 300x217 Privacy statementZodra u deze website bezoekt, stelt u tweedeinkomen.info in staat om persoonlijke gegevens over u te verzamelen, zowel direct (via de op ons verzoek door u verstrekte persoonsgegevens) als indirect. Tweedeinkomen.info acht het van groot belang dat de door u verstrekte persoonlijke gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd.

Tweedeinkomen.info zal daarom deze persoonsgegevens uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de in dit privacy statement omschreven doeleinden en de overige omschreven wijzen van gegevensverwerking.

Doeleinden van gegevensverwerking

Tweedeinkomen.info gebruikt uw persoonsgegevens voor de uitvoering van de verschillende overeenkomsten die tweedeinkomen.info met u kan aangaan. Zo zullen wij om uw adresgegevens vragen om u onze nieuwsbrief toe te zenden. Tweedeinkomen.info slaat ook de door u verstrekte gegevens op bij het aanvragen van bijvoorbeeld een offerte. Daarnaast verwerkt tweedeinkomen.info uw persoonsgegevens voor het toesturen van digitale persberichten.

Geen gebruik van gegevens door derden

Tenzij de hierna genoemde uitzonderingen van toepassing zijn, zal tweedeinkomen.info onder geen beding uw gegevens aan derden ter beschikking stellen. Ook zullen uw gegevens niet worden verkocht.

Uitzonderingen geen gebruik van gegevens:

(a) in het kader van wettelijk voorschrift of gerechtelijke procedure;

(b) ter bescherming van de rechten of het eigendom van tweedeinkomen.info;

(c) ter voorkoming van een misdrijf of ter bescherming van de staatsveiligheid; of

(d) ter bescherming van de persoonlijke veiligheid van gebruikers.

Cookies

De gebruikte cookies (een bestand dat wordt opgeslagen op uw PC om u te herkennen en automatisch toegang te geven tot de voor u belangrijke informatie) worden alleen gebruikt om informatie van bezoekers te vergaren. Deze cookies bevatten geen persoonlijke gegevens. De vergaarde informatie heeft uitsluitend betrekking op niet tot de persoon herleidbare gegevens. De vergaarde informatie wordt niet opgeslagen en enkel als samengestelde data voor statistische analyses bewaard.

Klikgedrag

Tweedeinkomen.info verzamelt en analyseert informatie die verbonden is aan het gebruik van deze website, zoals het aantal hits, de meest gevraagde pagina’s, de vorige / volgende bezochte sites en de duur van een gebruiker sessie. Het doel van deze algemene bezoekgegevens is om de inrichting van de website te optimaliseren.

Technische beveiliging

Om uw persoonlijke gegevens optimaal te beschermen tegen onbevoegde toegang of gebruik, worden door tweedeinkomen.info voldoende en gangbare beveiligingmethoden gebruikt.

Privacy beleid van derden

Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Tweedeinkomen.info aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de wijze waarop deze derden omgaan met persoonsgegevens. Wij adviseren u daarom om u altijd op de hoogte te stellen van het privacybeleid op deze websites.

Bezwaar tegen verder gebruik van persoonsgegevens

Indien u zich eerder hebt aangemeld voor nieuwsbrieven of persberichten via e-mail en u deze niet meer wilt ontvangen, moet u zich hiervoor apart afmelden. Indien u geen marketinginformatie van tweedeinkomen.info wenst te ontvangen, kunt u dat kenbaar maken door online contact op te nemen via het contact formulier op deze website.